Företaget

Höglandets honung är ett familjeföretag med målet att sälja honung lokalt och regionalt – honungen från våra bikupor ska i första hand gå till en butik i närheten av bigården. Inget annat företag i Sverige pollinerar så många fält, träd och ängar som vi.

40 år av biodling

Historien om Höglandets honung tog sin början i Skärstad sommaren 1981 när läraren Lars-Göran Sjöstedt skaffade sina första bisamhällen. Redan första säsongen fick han så mycket honung att han fick blodad tand och utökade odlingen från år till år.

När familjen flyttade ner till Vrigstad 1985 beslutade Lars-Göran och hustrun Inger att göra sina 15 bisamhällen till ett honungsföretag och tog sig namnet Höglandets honung.

Efter Lars-Görans tragiska och för tidiga bortgång 2016 driver de båda sönerna Johannes och Jonatan verksamheten vidare tillsammans med Inger. Bröderna har även inkluderat sina egna biodlingar kring Mälardalen i företaget och har idag verksamhet i större delen av södra Sverige.

Höglandets honung är ett familjeföretag med målet att sälja honung lokalt och regionalt – honungen från våra bikupor ska i första hand gå till butiker i närheten av bigården. 40 år efter starten i Skärstad pollinerar familjen Sjöstedts biodlingar fler svenska fält, träd och ängar än någon annan biodling.